60
سال

کارخانه حدید با بیش از نیم قرن سابقه ابتدا از سال 1336  به نام کارخانه ایران و سپس بصورت رسمی از سال 1343 عضو وزارت صنایع و معادن ایران با نام حدید بوده و تولیدات خود را در زمینه مبلمان اداری، میز فلزی و صندلی آهنی آغاز کرده است.

در حال حاضر این واحد تولیدی در فضایی بالغ بر 3300 متر سالن سرپوشیده مشغول به تولید مبلمان خانگی و اداری می باشد.

اهداف و برنامه ها

مبلمان حدید

کارخانه حدید طی قراردادی بین المللی با یونسکو تعداد بسیار زیادی صندلی محصلی، نوجوان و کودک برای ایران و کشورهای دیگر تولید نموده است.

دریافت 20% تخفیف

مجموعه جدید 2020